119-36-8 (Salicylate_de_m.C3.A9thyle)

Wyszukiwarka po numerze CAS
Projekt Chemia · dyskusja Projektu
Zobacz stronę w innych językach:
Wyszukaj numer CAS w innych
wersjach językowych Wikipedii:
Poniżej znajdują się odnośniki do wielu baz danych i innych stron związanych z substancjami chemicznymi – część z nich kieruje bezpośrednio do wpisów powiązanych z podanym wyżej numerem CAS, inne wyświetlą wyniki wyszukiwania tego numeru na danej stronie. W pewnych przypadkach, zwłaszcza dla mniej znanych substancji, numer CAS może nie znajdować się na niektórych bądź nawet na wszystkich stronach.

Poniższa lista stron podzielona jest na sekcje odpowiadające zakresowi informacji, jakie można na nich znaleźć, jednak na wielu stronach (poza danymi toksykologicznymi, medycznymi etc.) pojawiają się również inne informacje – często np. właściwości fizyczne substancji.

Jeśli masz problemy z działaniem tej strony bądź propozycje dotyczące jej zawartości, możesz napisać o tym na stronie dyskusji Projektu Chemia.Wyszukaj w Google
Bazy danych – ogólne informacje
Bazy danych – informacje medyczne i biologiczne
Bazy danych – informacje toksykologiczne
Bazy danych – środowisko i informacje ekotoksykologiczne


Bazy danych – właściwości fizyczne
Bazy danych – informacje o produkcji i otrzymywaniu
Bazy danych – informacje o zagrożeniach i BHP
Strony producentów i sprzedawców
(z dostępem do kart charakterystyki substancji)